การ์ดวันเกิดน่ารักๆ ประดับดาวดวงใหญ่

การ์ดวันเกิดน่ารักๆ ประดับดาวดวงใหญ่

การ์ดวันเกิด ลายดาวดวงใหญ่

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พับครึ่งกระดาษการ์ด
  2. นำดาวดวงใหญ่ วางด้านหน้าการ์ด เขียนตามลาย
  3. ใช้คัตเตอร์กรีดออกจากกระดาษ
  4. นำดาวกระดาษที่ได้ นำมาติดกับกระดาษลายน่ารักๆ ติดด้านในกระดาษการ์ด
  5. ตกแต่งด้านหน้ากระดาษการ์ดด้วยคำว่า Happy Birthday อาจจะตกแต่งให้สวยขึ้น ด้วยเม็ดคริสตัลเล็กๆ

ดูวิธีทำอย่างละเอียด ที่คลิปวีดีโอด้านบนนะ

การ์ดวันเกิดน่ารักๆ ประดับดาวดวงใหญ่ 0
การ์ดวันเกิดน่ารักๆ ประดับดาวดวงใหญ่ 7
การ์ดวันเกิดน่ารักๆ ประดับดาวดวงใหญ่ 1
การ์ดวันเกิดน่ารักๆ ประดับดาวดวงใหญ่ 4
การ์ดวันเกิดน่ารักๆ ประดับดาวดวงใหญ่ 13
การ์ดวันเกิดน่ารักๆ ประดับดาวดวงใหญ่ 6
การ์ดวันเกิดน่ารักๆ ประดับดาวดวงใหญ่ 3
การ์ดวันเกิดน่ารักๆ ประดับดาวดวงใหญ่ 12
การ์ดวันเกิดน่ารักๆ ประดับดาวดวงใหญ่ 2
การ์ดวันเกิดน่ารักๆ ประดับดาวดวงใหญ่ 11
การ์ดวันเกิดน่ารักๆ ประดับดาวดวงใหญ่ 9
การ์ดวันเกิดน่ารักๆ ประดับดาวดวงใหญ่ 5
การ์ดวันเกิดน่ารักๆ ประดับดาวดวงใหญ่ 14
การ์ดวันเกิดน่ารักๆ ประดับดาวดวงใหญ่ 10
การ์ดวันเกิดน่ารักๆ ประดับดาวดวงใหญ่ 8