สอนพับดาวกระดาษ น่ารักๆ

สอนพับดาวกระดาษ น่ารักๆ

สอนพับดาวกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษพับดาว ขนาดประมาณ 25 x 1 ซม. หรือ ใช้กระดาษพับดาวสำเร็จรูป
  2. ม้วนกระดาษ เป็นรูป 5 แฉก (สังเกตจากคลิปสอน)
  3. พับดาวกระดาษตามแฉกไปเรื่อยๆ หลายๆทบ
  4. กดตรงด้านข้างดาว ทำเป็นหลุม

ทำหลายๆดวง ใส่ขวดโหล

สอนพับดาวกระดาษ น่ารักๆ 0
สอนพับดาวกระดาษ น่ารักๆ 7
สอนพับดาวกระดาษ น่ารักๆ 1
สอนพับดาวกระดาษ น่ารักๆ 4
สอนพับดาวกระดาษ น่ารักๆ 13
สอนพับดาวกระดาษ น่ารักๆ 6
สอนพับดาวกระดาษ น่ารักๆ 3
สอนพับดาวกระดาษ น่ารักๆ 12
สอนพับดาวกระดาษ น่ารักๆ 2
สอนพับดาวกระดาษ น่ารักๆ 11
สอนพับดาวกระดาษ น่ารักๆ 9
สอนพับดาวกระดาษ น่ารักๆ 5
สอนพับดาวกระดาษ น่ารักๆ 10
สอนพับดาวกระดาษ น่ารักๆ 8