พับกระดาษรูปหัวใจ สีหวาน

พับกระดาษรูปหัวใจ สีหวาน

สอนพับกระดาษรูปหัวใจ สีสด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษขนาด 3 x 6 นิ้ว
  2. พับครึ่งกระดาษแนวยาว
  3. พับครึ่งแนวกว้างอีกครั้ง จากนั้นคลี่ออก แล้วพับสามเหลี่ยมชนกัน 2 อันตรงกลางกระดาษ (สังเกตจากคลิปวีดีโอ)
  4. พลิกด้านหลัง พับปลายกระดาษลงมา
  5. จากนั้นพับมุมทั้ง 4
  6. กรีดให้สวยงาม

นำไปมอบให้คนรัก (อย่าลืม เขียนข้อความ ด้านในกระดาษด้วยนะ)

พับกระดาษรูปหัวใจ สีหวาน 0
พับกระดาษรูปหัวใจ สีหวาน 7
พับกระดาษรูปหัวใจ สีหวาน 1
พับกระดาษรูปหัวใจ สีหวาน 4
พับกระดาษรูปหัวใจ สีหวาน 13
พับกระดาษรูปหัวใจ สีหวาน 6
พับกระดาษรูปหัวใจ สีหวาน 3
พับกระดาษรูปหัวใจ สีหวาน 12
พับกระดาษรูปหัวใจ สีหวาน 2
พับกระดาษรูปหัวใจ สีหวาน 11
พับกระดาษรูปหัวใจ สีหวาน 9
พับกระดาษรูปหัวใจ สีหวาน 5
พับกระดาษรูปหัวใจ สีหวาน 10
พับกระดาษรูปหัวใจ สีหวาน 8