ซองจดหมาย ทำจากกระดาษสีสวย ติดสก็อตเทป

ซองจดหมาย ทำจากกระดาษสีสวย ติดสก็อตเทป

พับซองจดหมาย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พับมุมกระดาษ (หรือตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส)
  2. จากนั้น พับมุมทั้งสาม เข้าตรงกลาง
  3. พับด้านล่างกระดาษขึ้นมาอีกชั้น (ให้ถึงแค่กระดาษที่พับ)
  4. ติดขอบด้วยสก็อตเทป ทุกด้าน

นำไปใส่การ์ดแผ่นเล็กๆ

ซองจดหมาย ทำจากกระดาษสีสวย ติดสก็อตเทป 0
ซองจดหมาย ทำจากกระดาษสีสวย ติดสก็อตเทป 7
ซองจดหมาย ทำจากกระดาษสีสวย ติดสก็อตเทป 1
ซองจดหมาย ทำจากกระดาษสีสวย ติดสก็อตเทป 4
ซองจดหมาย ทำจากกระดาษสีสวย ติดสก็อตเทป 13
ซองจดหมาย ทำจากกระดาษสีสวย ติดสก็อตเทป 6
ซองจดหมาย ทำจากกระดาษสีสวย ติดสก็อตเทป 3
ซองจดหมาย ทำจากกระดาษสีสวย ติดสก็อตเทป 12
ซองจดหมาย ทำจากกระดาษสีสวย ติดสก็อตเทป 2
ซองจดหมาย ทำจากกระดาษสีสวย ติดสก็อตเทป 11
ซองจดหมาย ทำจากกระดาษสีสวย ติดสก็อตเทป 9
ซองจดหมาย ทำจากกระดาษสีสวย ติดสก็อตเทป 5
ซองจดหมาย ทำจากกระดาษสีสวย ติดสก็อตเทป 14
ซองจดหมาย ทำจากกระดาษสีสวย ติดสก็อตเทป 10
ซองจดหมาย ทำจากกระดาษสีสวย ติดสก็อตเทป 8