ดอกไม้กระดาษทิชชู ทำเอง สวยๆ

ดอกไม้กระดาษทิชชู ทำเอง สวยๆ

ดอกไม้กระดาษทิชชู ทำเองสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ดึงกระดาษทิชชู 1 แผ่น
  2. นำมาม้วนกับหลอดดูด ย่นเข้าด้วยกัน
  3. ดึงออกจากหลอด จับกลีบให้สวยงาม รัดด้วยด้าย
  4. ทำหลายๆกลีบ
  5. นำมาพันเป็นดอกไม้ กับก้านดอกไม้ที่เตรียมไว้ ติดประมาณ 8 กลีบ
  6. ตัดกระดาษทิชชูเป็นเส้นๆ สำหรับพันก้าน
  7. พันก้านดอกด้วยกระดาษทิชชู

ทำหลายๆดอก ประดับแจกัน

ดอกไม้กระดาษทิชชู ทำเอง สวยๆ 0
ดอกไม้กระดาษทิชชู ทำเอง สวยๆ 7
ดอกไม้กระดาษทิชชู ทำเอง สวยๆ 1
ดอกไม้กระดาษทิชชู ทำเอง สวยๆ 4
ดอกไม้กระดาษทิชชู ทำเอง สวยๆ 13
ดอกไม้กระดาษทิชชู ทำเอง สวยๆ 6
ดอกไม้กระดาษทิชชู ทำเอง สวยๆ 3
ดอกไม้กระดาษทิชชู ทำเอง สวยๆ 12
ดอกไม้กระดาษทิชชู ทำเอง สวยๆ 2
ดอกไม้กระดาษทิชชู ทำเอง สวยๆ 11
ดอกไม้กระดาษทิชชู ทำเอง สวยๆ 9
ดอกไม้กระดาษทิชชู ทำเอง สวยๆ 5
ดอกไม้กระดาษทิชชู ทำเอง สวยๆ 10
ดอกไม้กระดาษทิชชู ทำเอง สวยๆ 8