ต่างหูสวยๆ ทำเองแบบง่ายๆ

ต่างหูสวยๆ ทำเองแบบง่ายๆ

ต่างหูสวยๆ ทำเองแบบง่ายๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ติดต่างหู กับจี้เข้าด้วยกัน
  2. เจาะรูกระดาษ ขนาด 2 x 3 นิ้ว ใส่ต่างหูที่ทำเสร็จแล้ว ประดับให้สวยงาม
  3. นำไปใส่ในถุงซิปปิดสวยๆ

ทำหลายๆอัน ทำไปเป็นของขวัญเก๋ๆ

ต่างหูสวยๆ ทำเองแบบง่ายๆ 0
ต่างหูสวยๆ ทำเองแบบง่ายๆ 7
ต่างหูสวยๆ ทำเองแบบง่ายๆ 1
ต่างหูสวยๆ ทำเองแบบง่ายๆ 4
ต่างหูสวยๆ ทำเองแบบง่ายๆ 6
ต่างหูสวยๆ ทำเองแบบง่ายๆ 3
ต่างหูสวยๆ ทำเองแบบง่ายๆ 2
ต่างหูสวยๆ ทำเองแบบง่ายๆ 9
ต่างหูสวยๆ ทำเองแบบง่ายๆ 5
ต่างหูสวยๆ ทำเองแบบง่ายๆ 10
ต่างหูสวยๆ ทำเองแบบง่ายๆ 8