ทำที่วางป้ายชื่อ - รูปถ่าย จากไม้ไอติม

ทำที่วางป้ายชื่อ - รูปถ่าย จากไม้ไอติม

สอนทำที่วางป้ายชื่อ จากไม้ไอติม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ทาสีไม้ไอติม 4 อัน รอให้สีแห้ง
  2. ติดกาวไม้ไอติม 2 อัน เป็นรูป สามเหลี่ยม
  3. จากนั้น ติดไม้ไอติมตรงกลาง ทำเป็นแท่นวาง
  4. ติดไม้ค้พด้านหลัง กันล้ม
  5. รอกาวแห้ง

นำไปใส่รูป ใส่ป้ายชื่อสวยๆ

อ่านแล้วงง ดูคลิปการทำด้านบนนะ

ทำที่วางป้ายชื่อ - รูปถ่าย จากไม้ไอติม 0
ทำที่วางป้ายชื่อ - รูปถ่าย จากไม้ไอติม 7
ทำที่วางป้ายชื่อ - รูปถ่าย จากไม้ไอติม 1
ทำที่วางป้ายชื่อ - รูปถ่าย จากไม้ไอติม 4
ทำที่วางป้ายชื่อ - รูปถ่าย จากไม้ไอติม 15
ทำที่วางป้ายชื่อ - รูปถ่าย จากไม้ไอติม 13
ทำที่วางป้ายชื่อ - รูปถ่าย จากไม้ไอติม 6
ทำที่วางป้ายชื่อ - รูปถ่าย จากไม้ไอติม 3
ทำที่วางป้ายชื่อ - รูปถ่าย จากไม้ไอติม 12
ทำที่วางป้ายชื่อ - รูปถ่าย จากไม้ไอติม 2
ทำที่วางป้ายชื่อ - รูปถ่าย จากไม้ไอติม 11
ทำที่วางป้ายชื่อ - รูปถ่าย จากไม้ไอติม 9
ทำที่วางป้ายชื่อ - รูปถ่าย จากไม้ไอติม 5
ทำที่วางป้ายชื่อ - รูปถ่าย จากไม้ไอติม 14
ทำที่วางป้ายชื่อ - รูปถ่าย จากไม้ไอติม 10
ทำที่วางป้ายชื่อ - รูปถ่าย จากไม้ไอติม 8