ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากกระป๋องทูน่า

ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากกระป๋องทูน่า

กระป๋องทูน่า ห่อกระดาษ ผูกโบว์ นำไปใส่ของ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษขนาดกว้างประมาณ 4 ซม. (วัดตามขอบกระป๋อง)
  2. วางกระป๋องบนกระดาษ ขีดตามรอย ตัดออก
  3. นำกระดาษวงกลม ติดด้านล่างกระป๋อง
  4. กระดาษจากข้อ 1 ติดขอบกระป๋องด้านในและด้านนอก
  5. ตกแต่งปากกระป๋องด้วยสก็อตเทปลายสวยๆ
  6. ผูกริบบิ้นให้สวยงาม

นำไปใส่ของ ใส่เครื่องประดับ

ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากกระป๋องทูน่า 0
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากกระป๋องทูน่า 7
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากกระป๋องทูน่า 1
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากกระป๋องทูน่า 4
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากกระป๋องทูน่า 15
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากกระป๋องทูน่า 13
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากกระป๋องทูน่า 6
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากกระป๋องทูน่า 17
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากกระป๋องทูน่า 3
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากกระป๋องทูน่า 12
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากกระป๋องทูน่า 2
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากกระป๋องทูน่า 11
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากกระป๋องทูน่า 9
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากกระป๋องทูน่า 5
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากกระป๋องทูน่า 14
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากกระป๋องทูน่า 16
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากกระป๋องทูน่า 10
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากกระป๋องทูน่า 8