พับกล่องของขวัญ จากกระดาษสีสวย

พับกล่องของขวัญ จากกระดาษสีสวย

พับกล่องของขวัญ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษ A4 ขนาด 21 x 21 ซม. และ 20 x 20 ซม. อย่างละ 1 แผ่น
  2. พับตามวิธีคลิปวีดีโอด้านบน
  3. พับ 2 อัน
  4. ใส่ของด้านใน ผูกโบว์สวยๆ

นำไปมอบให้คนสำคัญๆ

พับกล่องของขวัญ จากกระดาษสีสวย 0
พับกล่องของขวัญ จากกระดาษสีสวย 7
พับกล่องของขวัญ จากกระดาษสีสวย 20
พับกล่องของขวัญ จากกระดาษสีสวย 1
พับกล่องของขวัญ จากกระดาษสีสวย 4
พับกล่องของขวัญ จากกระดาษสีสวย 15
พับกล่องของขวัญ จากกระดาษสีสวย 21
พับกล่องของขวัญ จากกระดาษสีสวย 13
พับกล่องของขวัญ จากกระดาษสีสวย 22
พับกล่องของขวัญ จากกระดาษสีสวย 6
พับกล่องของขวัญ จากกระดาษสีสวย 17
พับกล่องของขวัญ จากกระดาษสีสวย 3
พับกล่องของขวัญ จากกระดาษสีสวย 12
พับกล่องของขวัญ จากกระดาษสีสวย 2
พับกล่องของขวัญ จากกระดาษสีสวย 23
พับกล่องของขวัญ จากกระดาษสีสวย 19
พับกล่องของขวัญ จากกระดาษสีสวย 11
พับกล่องของขวัญ จากกระดาษสีสวย 9
พับกล่องของขวัญ จากกระดาษสีสวย 5
พับกล่องของขวัญ จากกระดาษสีสวย 14
พับกล่องของขวัญ จากกระดาษสีสวย 16
พับกล่องของขวัญ จากกระดาษสีสวย 10
พับกล่องของขวัญ จากกระดาษสีสวย 18
พับกล่องของขวัญ จากกระดาษสีสวย 8