สร้อยข้อมือ ทำจากลูกปัดไม้ ประดับเม็ดสีทองเล็กๆ

สร้อยข้อมือ ทำจากลูกปัดไม้ ประดับเม็ดสีทองเล็กๆ

สร้อยแขนทำเองแบบง่ายๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พับครึ่งเชือกยางรัด
  2. พันเป็นปม
  3. ร้อยเม็ดลูกปัดสีทอง ที่เชือกทั้ง 2 เส้น เส้นละ 1 เม็ด
  4. จากนั้น ร้อยลูกปัดไม้ ไขว้เชือกยางรัด
  5. ทำซ้ำเรื่อยๆจนเสร็จ
  6. รัดปมที่ท้ายลูกปัด (สังเกตจากคลิปสอนทำด้านบน)
  7. ใส่จี้ที่ปลายด้านบน ร้อยลูกปัดใส่ 1 เม็ด ผูกเข้าด้วยกัน

นำไปใส่สวยๆ

สร้อยข้อมือ ทำจากลูกปัดไม้ ประดับเม็ดสีทองเล็กๆ 0
สร้อยข้อมือ ทำจากลูกปัดไม้ ประดับเม็ดสีทองเล็กๆ 7
สร้อยข้อมือ ทำจากลูกปัดไม้ ประดับเม็ดสีทองเล็กๆ 1
สร้อยข้อมือ ทำจากลูกปัดไม้ ประดับเม็ดสีทองเล็กๆ 4
สร้อยข้อมือ ทำจากลูกปัดไม้ ประดับเม็ดสีทองเล็กๆ 15
สร้อยข้อมือ ทำจากลูกปัดไม้ ประดับเม็ดสีทองเล็กๆ 13
สร้อยข้อมือ ทำจากลูกปัดไม้ ประดับเม็ดสีทองเล็กๆ 6
สร้อยข้อมือ ทำจากลูกปัดไม้ ประดับเม็ดสีทองเล็กๆ 3
สร้อยข้อมือ ทำจากลูกปัดไม้ ประดับเม็ดสีทองเล็กๆ 12
สร้อยข้อมือ ทำจากลูกปัดไม้ ประดับเม็ดสีทองเล็กๆ 2
สร้อยข้อมือ ทำจากลูกปัดไม้ ประดับเม็ดสีทองเล็กๆ 11
สร้อยข้อมือ ทำจากลูกปัดไม้ ประดับเม็ดสีทองเล็กๆ 9
สร้อยข้อมือ ทำจากลูกปัดไม้ ประดับเม็ดสีทองเล็กๆ 5
สร้อยข้อมือ ทำจากลูกปัดไม้ ประดับเม็ดสีทองเล็กๆ 14
สร้อยข้อมือ ทำจากลูกปัดไม้ ประดับเม็ดสีทองเล็กๆ 16
สร้อยข้อมือ ทำจากลูกปัดไม้ ประดับเม็ดสีทองเล็กๆ 10
สร้อยข้อมือ ทำจากลูกปัดไม้ ประดับเม็ดสีทองเล็กๆ 8