สอนทำการ์ดวาเลนไทน์ หัวใจส่งรัก

สอนทำการ์ดวาเลนไทน์ หัวใจส่งรัก
การ์ดวาเลนไทน์สวยๆ ทำเอง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษการ์ด เตรียมไว้
  2. ตัดกระดาษขนาด 4 x 4 นิ้ว พับครึ่ง วาดรูปหัวใจ ตัดตามรอย
  3. นำรูปหัวใจที่ตัดเสร็จแล้ว นำไปวางเป็นแบบ วาดรูปหัวใจอีก 4 ดวง
  4. พับครึ่งหัวใจ 3 ดวง
  5. นำมาซ้อนทับกัน ติดตรงกลางกระดาษการ์ด
  6. กระดาษรูปหัวใจแผ่นที่เหลือ นำมาติดหน้ากระดาษการ์ด
  7. ตกแต่งขอบหัวใจด้วยกระดุมเม็ดเล็กๆ ที่เตรียมไว้
เพิ่มข้อความ ตามต้องการ
สอนทำการ์ดวาเลนไทน์ หัวใจส่งรัก 0
สอนทำการ์ดวาเลนไทน์ หัวใจส่งรัก 7
สอนทำการ์ดวาเลนไทน์ หัวใจส่งรัก 1
สอนทำการ์ดวาเลนไทน์ หัวใจส่งรัก 4
สอนทำการ์ดวาเลนไทน์ หัวใจส่งรัก 6
สอนทำการ์ดวาเลนไทน์ หัวใจส่งรัก 3
สอนทำการ์ดวาเลนไทน์ หัวใจส่งรัก 2
สอนทำการ์ดวาเลนไทน์ หัวใจส่งรัก 11
สอนทำการ์ดวาเลนไทน์ หัวใจส่งรัก 9
สอนทำการ์ดวาเลนไทน์ หัวใจส่งรัก 5
สอนทำการ์ดวาเลนไทน์ หัวใจส่งรัก 10
สอนทำการ์ดวาเลนไทน์ หัวใจส่งรัก 8