สอนทำโคมไฟกระดาษ สวยๆ วันตรุษจีน

สอนทำโคมไฟกระดาษ สวยๆ วันตรุษจีน

สอนทำโคมไฟกระดาษ ประดับบ้าน วันตรุษจีน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. แบ่งครึ่งกระดาษ A4 ตัดออกจากกัน
  2. วัดขอบกระดาษด้านข้าง ตัดออก 1 ซม.
  3. พับครึ่งกระดาษ วัดขอบด้านบน 1 ซม. จากนั้น แบ่งกระดาษด้านล่างออกเป็นช่อง ช่องละ 1 ซม.
  4. ตัดตามช่อง ที่ขีดไว้
  5. ติดกระดาษ ลายสวยที่ขอบด้านล่างและด้านบน
  6. คลี่กระดาษออกจากกัน ม้วนกระดาษเข้าด้วยกัน ติดกาว
  7. ติดสายห้องด้านบนให้เรียบร้อย
  8. นำไปใส่ไฟ ประดับบ้านสวยๆ

ทำหลายๆอัน แขวนประดับหลอดไฟ วันตรุษจีนนะคะ

สอนทำโคมไฟกระดาษ สวยๆ วันตรุษจีน 0
สอนทำโคมไฟกระดาษ สวยๆ วันตรุษจีน 7
สอนทำโคมไฟกระดาษ สวยๆ วันตรุษจีน 1
สอนทำโคมไฟกระดาษ สวยๆ วันตรุษจีน 4
สอนทำโคมไฟกระดาษ สวยๆ วันตรุษจีน 15
สอนทำโคมไฟกระดาษ สวยๆ วันตรุษจีน 13
สอนทำโคมไฟกระดาษ สวยๆ วันตรุษจีน 6
สอนทำโคมไฟกระดาษ สวยๆ วันตรุษจีน 17
สอนทำโคมไฟกระดาษ สวยๆ วันตรุษจีน 3
สอนทำโคมไฟกระดาษ สวยๆ วันตรุษจีน 12
สอนทำโคมไฟกระดาษ สวยๆ วันตรุษจีน 2
สอนทำโคมไฟกระดาษ สวยๆ วันตรุษจีน 11
สอนทำโคมไฟกระดาษ สวยๆ วันตรุษจีน 9
สอนทำโคมไฟกระดาษ สวยๆ วันตรุษจีน 5
สอนทำโคมไฟกระดาษ สวยๆ วันตรุษจีน 14
สอนทำโคมไฟกระดาษ สวยๆ วันตรุษจีน 16
สอนทำโคมไฟกระดาษ สวยๆ วันตรุษจีน 10
สอนทำโคมไฟกระดาษ สวยๆ วันตรุษจีน 8