สอนพับที่หุ้มมุมชีท พับที่คั่นหนังสือ จากกระดาษ

สอนพับที่หุ้มมุมชีท พับที่คั่นหนังสือ จากกระดาษ

ที่คั่นหนังสือ พับเองสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วัดกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 x 2 นิ้ว ติดกัน 3 อัน (ยึดมุมกระดาษ)
  2. จากนั้นวาดเส้นทแยงมุมทั้งสอง (ถ้างง เปิดดูจากคลิปวีดีโอ)
  3. ตัดตามรอย
  4. พับเป็นรูปสามเหลี่ยม
  5. ทากาว
  6. รอกาวแห้ง

นำไปสอดมุมหนังสือ หรือ สอดมุมชีทได้นะ

สอนพับที่หุ้มมุมชีท พับที่คั่นหนังสือ จากกระดาษ 0
สอนพับที่หุ้มมุมชีท พับที่คั่นหนังสือ จากกระดาษ 1
สอนพับที่หุ้มมุมชีท พับที่คั่นหนังสือ จากกระดาษ 2
สอนพับที่หุ้มมุมชีท พับที่คั่นหนังสือ จากกระดาษ 3
สอนพับที่หุ้มมุมชีท พับที่คั่นหนังสือ จากกระดาษ 4
สอนพับที่หุ้มมุมชีท พับที่คั่นหนังสือ จากกระดาษ 5
สอนพับที่หุ้มมุมชีท พับที่คั่นหนังสือ จากกระดาษ 6
สอนพับที่หุ้มมุมชีท พับที่คั่นหนังสือ จากกระดาษ 7
สอนพับที่หุ้มมุมชีท พับที่คั่นหนังสือ จากกระดาษ 8