สอนพับโบว์กระดาษ ประดับสวยๆ

สอนพับโบว์กระดาษ ประดับสวยๆ
สอนพับโบว์กระดาษสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษขนาด 18 x 13 ซม.
  2. พับครึ่ง คลี่ออก พับกระดาษชนกันตรงกลางอีกครั้ง
  3. จากนั้นพับเป็นสามเหลี่ยม (สังเกตวิธีพับอย่างละเอียด จากคลิปวีดีโอด้านบน)
  4. พับไปเรื่อยๆจนเสร็จ
นำไปประดับกล่องของขวัญสวยๆ
สอนพับโบว์กระดาษ ประดับสวยๆ 0
สอนพับโบว์กระดาษ ประดับสวยๆ 7
สอนพับโบว์กระดาษ ประดับสวยๆ 20
สอนพับโบว์กระดาษ ประดับสวยๆ 1
สอนพับโบว์กระดาษ ประดับสวยๆ 4
สอนพับโบว์กระดาษ ประดับสวยๆ 15
สอนพับโบว์กระดาษ ประดับสวยๆ 13
สอนพับโบว์กระดาษ ประดับสวยๆ 6
สอนพับโบว์กระดาษ ประดับสวยๆ 17
สอนพับโบว์กระดาษ ประดับสวยๆ 3
สอนพับโบว์กระดาษ ประดับสวยๆ 12
สอนพับโบว์กระดาษ ประดับสวยๆ 2
สอนพับโบว์กระดาษ ประดับสวยๆ 19
สอนพับโบว์กระดาษ ประดับสวยๆ 11
สอนพับโบว์กระดาษ ประดับสวยๆ 9
สอนพับโบว์กระดาษ ประดับสวยๆ 5
สอนพับโบว์กระดาษ ประดับสวยๆ 14
สอนพับโบว์กระดาษ ประดับสวยๆ 16
สอนพับโบว์กระดาษ ประดับสวยๆ 10
สอนพับโบว์กระดาษ ประดับสวยๆ 18
สอนพับโบว์กระดาษ ประดับสวยๆ 8