หวีสับประดับหมุดหนาม

หวีสับประดับหมุดหนาม

หวีสับตกแต่งสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ติดหมุดหนามลงไปบนหวีสับ
  2. ติดกาวให้แน่น
  3. ติดเรียงเป็นแนวบนหวีสับ
  4. รอกาวแห้ง

นำไปใส่สวยๆ

หวีสับประดับหมุดหนาม 0
หวีสับประดับหมุดหนาม 1
หวีสับประดับหมุดหนาม 2
หวีสับประดับหมุดหนาม 3
หวีสับประดับหมุดหนาม 4
หวีสับประดับหมุดหนาม 5
หวีสับประดับหมุดหนาม 6