แว่นตากันแดด แต่งสวย ด้วยเม็ดคริสตัล

แว่นตากันแดด แต่งสวย ด้วยเม็ดคริสตัล

แว่นตากันแดด ตกแต่งลายสวย ด้วยเม็ดคริสตัล

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ทากาวรอบแว่นตากันแดด
  2. ใช้คีมหนีบเม็ดคริสตัล วางบนกาว รอบๆแว่นตากันแดด
  3. ทำให้รอบแว่นตา
  4. รอกาวแห้ง
  5. นำไปใส่สวยๆ

ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ ง่ายๆค่ะ

แว่นตากันแดด แต่งสวย ด้วยเม็ดคริสตัล 0
แว่นตากันแดด แต่งสวย ด้วยเม็ดคริสตัล 7
แว่นตากันแดด แต่งสวย ด้วยเม็ดคริสตัล 1
แว่นตากันแดด แต่งสวย ด้วยเม็ดคริสตัล 4
แว่นตากันแดด แต่งสวย ด้วยเม็ดคริสตัล 13
แว่นตากันแดด แต่งสวย ด้วยเม็ดคริสตัล 6
แว่นตากันแดด แต่งสวย ด้วยเม็ดคริสตัล 3
แว่นตากันแดด แต่งสวย ด้วยเม็ดคริสตัล 12
แว่นตากันแดด แต่งสวย ด้วยเม็ดคริสตัล 2
แว่นตากันแดด แต่งสวย ด้วยเม็ดคริสตัล 11
แว่นตากันแดด แต่งสวย ด้วยเม็ดคริสตัล 9
แว่นตากันแดด แต่งสวย ด้วยเม็ดคริสตัล 5
แว่นตากันแดด แต่งสวย ด้วยเม็ดคริสตัล 10
แว่นตากันแดด แต่งสวย ด้วยเม็ดคริสตัล 8