ไอเดียทำโบว์ผูกผมไปโรงเรียน สวยๆ

ไอเดียทำโบว์ผูกผมไปโรงเรียน สวยๆ

สอนทำโบว์ผูกผม ไปโรงเรียน แบบง่ายๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดริบบิ้นขนาด 20, 15 และ 3.5 ซม. ตามลำดับ
  2. พับปลายริบบิ้นขนาด 20 ซม. เข้าด้วยกันตรงกลาง เย็บด้วยเข็มกับด้าย
  3. ตัดปลายริบบิ้น ขนาด 15 ซม. ให้เป็นแฉกทั้งสองด้าน จากนั้นพับครึ่ง นำไปเย็บติดกับริบบิ้นจากข้อ 2
  4. ตัดยางรัดขนาด 20 ซม. (หรือใช้ยางรัดสำเร็จรูปที่มีขายทั่วไป) นำไปติดกับริบบิ้นด้านหลัง
  5. รัดตรงกลางด้วยริบบิ้นขนาด 3.5 ซม. ที่เตรียมไว้
  6. รอกาวแห้ง

นำไปรัดผมสวยๆ

ไอเดียทำโบว์ผูกผมไปโรงเรียน สวยๆ 0
ไอเดียทำโบว์ผูกผมไปโรงเรียน สวยๆ 7
ไอเดียทำโบว์ผูกผมไปโรงเรียน สวยๆ 1
ไอเดียทำโบว์ผูกผมไปโรงเรียน สวยๆ 4
ไอเดียทำโบว์ผูกผมไปโรงเรียน สวยๆ 15
ไอเดียทำโบว์ผูกผมไปโรงเรียน สวยๆ 13
ไอเดียทำโบว์ผูกผมไปโรงเรียน สวยๆ 6
ไอเดียทำโบว์ผูกผมไปโรงเรียน สวยๆ 3
ไอเดียทำโบว์ผูกผมไปโรงเรียน สวยๆ 12
ไอเดียทำโบว์ผูกผมไปโรงเรียน สวยๆ 2
ไอเดียทำโบว์ผูกผมไปโรงเรียน สวยๆ 11
ไอเดียทำโบว์ผูกผมไปโรงเรียน สวยๆ 9
ไอเดียทำโบว์ผูกผมไปโรงเรียน สวยๆ 5
ไอเดียทำโบว์ผูกผมไปโรงเรียน สวยๆ 14
ไอเดียทำโบว์ผูกผมไปโรงเรียน สวยๆ 16
ไอเดียทำโบว์ผูกผมไปโรงเรียน สวยๆ 10
ไอเดียทำโบว์ผูกผมไปโรงเรียน สวยๆ 8